Niepospolite Teatrów Poruszenie –

reżyseria Piotr Dąbrowski - Spektakl uliczny w Białymstoku
Teatr im. Al.Węgierki i Teatr BTL