Niepospolite Artystów Poruszenie –

reżyseria Piotr Dąbrowski
Teatr im. Al.Węgierki i Teatr BTL