Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry

Ekspozycja stała otwarta 31 marca 2011 w nowym obiekcie
wystawienniczym wybudowanym przy Cmentarzu w Palmirach

(...) W 90. roku życia doczekałem utworzenia tego godnego i pięknego pawilonu muzealnego, który będzie pokazywał powiązane z miejscem dramatyczne, tragiczne epizody dziejów Polski - powiedział przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysław Bartoszewski podczas uroczystości otwarcia stałej ekspozycji w muzeum w Palmirach.

(...) Główną część ekspozycji "Muzeum-Miejsca Pamięci Palmiry" stanowią małe podświetlone gablotki, umieszczone na cienkich podstawkach, z których każda ma być poświęcona osobnej ofierze, po której pamiątki - m.in. listy, legitymacje, portfele, fragmenty biżuterii czy koszule - trafiły do muzeum. Towarzyszą im podświetlone pulsującym światłem niemieckie zdjęcia z egzekucji, listy ofiar, nadawane również z głośników oraz informacje na temat dat i miejsc kaźni.

W budynku znalazły się także cztery sosny umieszczone w specjalnych szklanych obudowach. Drzewa noszą symboliczne nazwy upamiętniające miejsca masowych rozstrzelań mieszkańców Warszawy: Palmiry, Laski i Wólkę Węglową, ostatnie drzewo zaś nosi nazwy dwóch miejscowości: Szwedzkich Gór i Wydm Łużych.

Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry
Muzeum Miejsce Pamięci - Palmiry