Powstanie Warszawskie 1944

Małoformatowe oryginały odbitek fotografii powstańczej, zostały zaprezentowane w powiązaniu
z elementami scenografii oraz wielkoformatowymi kompozycjami fotograficznymi bazującymi na tych oryginałach.

Galeria Hotel de Sully - Paryż
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944
Powstanie Warszawskie 1944