1918- Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Berlin
  1918- Odzyskanie niepodległości przez Polskę