Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju

Wystawa poświęcona jest działaniom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwów Państwowych, we współpracy z instytucjami krajowymi, zagranicznymi i polonijnymi, na rzecz zachowania poloniców dla przyszłych pokoleń. Wystawa prezentuje prace archiwistów NDAP i AP nad zdigitalizowaniem, skatalogowaniem archiwaliów dotyczących historii Polski, znajdujących się w polskich placówkach za granicą.

Paryż, Warszawa
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju
Polska rozproszona. Program zabezpieczenia polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju