Pamięć Polski

Wystawa przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie, towarzysząca inauguracji pierwszej edycji Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata.

"17 października w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w obecności ponad 200 przedstawicieli świata kultury i nauki odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
W uroczystości uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. [...]
Głównym celem Programu Pamięć Świata, który powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r., jest zwrócenie uwagi rządów i opinii publicznej na znaczenie oraz konieczność ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, a także podejmowanie działań na rzecz jego popularyzacji i szerokiego udostępniania.
W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów, środowiska naukowego i Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, a któremu przewodniczy każdorazowy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, powstała pierwsza edycja Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. [...]"

Zabytki wpisane na listę:

Konstytucja 3 maja 1791
Złoty kodeks gnieźnieński z II poł. XI w.
Kronika Galla Anonima z XII w.
Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca 1257 r.
Banderia Prutenorum autorstwa Jana Długosza z 1448 r.
Kazania świętokrzyskie z II poł. XIII w.
Opis żup bocheńskich i wielickich z 1518 r.
Białoruski Tristan z XVI-XVII w.
Autograf Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (1832-1834)
Akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego (1863-1864)
Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych
Woodrowa Wilsona z 17 stycznia 1917 roku

www.archiwa.gov.pl/

Warszawa
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski
Pamięć Polski