Powadził nas szlakami prawdy

Warszawa
  Powadził nas szlakami prawdy
  Powadził nas szlakami prawdy
  Powadził nas szlakami prawdy
  Powadził nas szlakami prawdy
  Powadził nas szlakami prawdy
  Powadził nas szlakami prawdy